Pondělí - Pátek: 8:00 - 16:30 hodin

Kollárovo nám. 697/9, Olomouc

Zubní implantát

Zubní implantát

CHYBÍ VÁM ZUB A CHCETE S TÍM NĚCO UDĚLAT? PAK MŮŽETE VYUŽÍT ZUBNÍ IMPLANTÁT.

Co je zubní implantát?

Dentální implantát umožňuje náhradu zubu včetně kořene. Jedná se o titanový šroub, který se vsazuje do čelisti. Na tento titanový šroub pak nasedá metalokeramická korunka. Tento celek tvoří plně funkční zubní náhradu. Implantátem lze nahradit jak jeden chybějící zub, tak i zubů více, ale i úplně bezzubou čelist. Implantáty doporučujeme všem lidem a to i ve vysokém věku. Největší výhodou dentálního implantátu je to, že se nemusí brousit sousední zuby a lze řešit rozsáhlou absenci chrupu i čelist bez zubů. Životnost implantátu je ovlivněna ve velké míře pacientem, hlavní roli hraje dokonalá hygiena s pravidelnými prohlídkami u lékaře a hygienistky. Pokud budete o implantát dobře pečovat, vydrží Vám pravděpodobně až do konce života.

Jak probíhá implantace?

Zavádění zubního implantátu probíhá v lokální anestezii. Pro zklidnění pacienta a prohloubení anestezie se může použít rajský plyn. Pacient necítí žádnou bolest, není stresovaný. Titanový šroub je zaveden chirurgicky do čelisti. Vlastní operace trvá 60 až 90 min.Hojení je rychlé a povětšinou zcela bezbolestné. Vlastní náhradu zubu lze zhotovit okamžitě hlavně u předních zubů nebo proběhne po několika týdnech. Cena zubního implantátu činí 20.000 Kč (titanový šroub 10.000 Kč, korunková část 10.000 Kč.) Použité implantáty od izraelské společnosti Alpha Bio. Dále provádíme doplnění chybějící kosti (augmentaci). Cena se odvíjí od rozsahu zákroku.

PŘÍČINY ÚBYTKU KOSTI

K úbytku kosti nejčastěji dochází přirozeně po ztrátě zubu. Kost čelisti je do určité míry vázána na přítomnost zubu. Po jeho extrakci dochází nejdříve k hojení defektu (6 – 8 týdnů), ale dále již k resorbci (úbytku) kosti, a to jak vertikálně, tak horizontálně. Dalšími příčinami mohou být parodontitida, ztráta kosti způsobená úrazem nebo dlouhodobé špatné ošetření zubů (nevyhovující zubní náhrada, špatné protetické nebo endodontické ošetření).

Nejčastěji používané materiály

Pro augmentaci je možné použít:

  • vlastní kostní tkáň pacienta – forma hoblin nebo bloku
  • anorganickou kost
  • živočišnou kost

Nejlepším materiálem pro větší defekty se jeví kombinace vlastní kosti pacienta odebraná buď z místa operace, nebo jinde a umělé kosti.
K úspěšné augmentaci je nutné použití membrány, která kryje doplněnou kost a stabilizuje objem augmentátu. Používají se nejčastěji membrány živočišného původu. Mohou být resorbovatelné a neresorbovatelné.

Průběh operace

Samotný zákrok se provádí v lokální anestezii na běžném zubařském křesle. Lékař nejprve odklopí dáseň, obnaží kostní defekt, který vyplní zvoleným materiálem a následně překryje membránou. Membrána zajistí, že se použitý materiál postupně přestaví v nově vytvořenou vlastní kostní tkáň. Zákrok trvá přibližně 30 – 45 minut a je bezbolestný. Pacient po operaci odchází ihned domů.
Velmi často je augmentace kostní tkáně součástí zavedení implantátu. Podmínkou je dostatečné množství kosti pro pevné ukotvení implantátu. Výhodou je jednofázový výkon.
Při nemožnosti souběžného zavedení implantátu je nutné provést augmentaci a implantát zavádět s odstupem asi 6 měsíců.

Hojení, následná péče

Během hojení nejsou obtíže nijak velké, trvají několik dní. Na tváři se může vytvořit otok a ve výjimečných případech krevní výron. Stehy se odstraňují asi po týdnu od výkonu.
Výkon se většinou kryje antibiotickou clonou.

Kameníček STOMA, místo pro jasné, bílé a dokonalé úsměvy.

Kde nás najdete

Kollárovo nám. 697/9
779 00 Olomouc
Česká republika